Laboratórium ako má byť

 

Ako sám naplánovať laboratórium ...

... alebo bez dobrej prípravy nie je možné dosiahnuť dobré výsledky!

 

Tento postup práce uplatním v prípade, že vyberám laboratórny nábytok MERCI z typovej rady EKO:

 

- zakreslím pôdorys miestnosti vrátane všetkých detailov (okná, dvere, vykurovanie...)

- rozvrhnem si koľko pracovných miest a aké (pre prácu v sede, v stoji) chcem do laboratória umiestniť

- zakreslím si existujúce napájacie miesta médií (voda, odpad, plyn, elektrický prúd, vzduchotechnika ...) a zvážim, či daný súčasný stav vyhovuje aj mojej predstave do budúcna, resp. či budem musieť tieto miesta v rámci rekonštrukcie laboratória meniť.

- po tejto úvahe zakreslím do pôdorysu digestor, prvky s prívodom médií (stoly a veľké prístroje) a špeciálne stoly (váhové, prístrojové s patričnou nostnosťou ...)

- podľa druhu práce navrhnem typy pracovných dosiek a ich osadenie (médiovú stenu, typ výlevky a batérie ...)

- doplním projekt o voľne stojaci nábytok s ohľadom na transportné trasy chemikálií a laboratórnych pomôcok

- posúdim šírku uličiek vzhľadom k počtu pracovníkov pri vytvorených pracovných miestach

- projekt doplním o prvky bezpečnosti a hygieny práce, bezpečnostné sprchy …

- s ohľadom na množstvo a kvalitu skladových chemikálií definujem špeciálne skrine a potrebu samostatných požiarnych úsekov

- určím skladbu podskriniek (zásuvkové, dvierkové alebo kombinované ...)

- zvážim, či v interiéri uplatním nástenné skrinky a policové regály

- nakoniec interiér doplním potrebným sedacím nábytkom

 

 

 

Tento postup práce uplatním v prípade, že vyberám laboratorny nábytok MERCI z typovej rady STANDARD a TOP:

 

- pri vzniku projektu laboratórneho interiéru využívajúceho laboratórny nábytok rady STANDARD a TOP ponúkame spoluprúcu s firemným projektantom pre využitie kladných stránok vyššie uvedených nábytkových radov

- najprv definujem dostupné finančné prostriedky na rekonštrukciu alebo zariadenie nového laboratória

- zvážim termín, ku ktorému budem potrebovať spustiť prevádzku laboratórnych prác

- spíšem základné technológie laboratórnych postupov v pripravovanej miestnosti a chemikálie s ktorými pracujem

- zvolím variantu, či s projektantom vediem prípravný rozhovor v sídle f. MERCI, s. r. o. a tým umožním možnosť vidieť vybavenú vzorkovňu či výrobu, alebo pozvem projektanta na svoje pracovisko, prípadne kombináciu oboch

- v spolupráci s projektantom posúdime kvalitu podlahy (povrch a nosnosť), denné a elektrické osvetlenie miestnosti, stav elektro a vzduchoinštalácie

- projektant f. MERCI, s. r. o. zameria pôdorys miestnosti a vo vzájomnej spolupráci umiestnime do priestoru digestor, prvky s prívodmi médií (stoly a veľké prístroje) a špeciálne stoly (váhové, prístrojové s patričnou nostnosťou ...)

- v prípade digestorov sa po vzájomnom dialógu rozhodne o elektickom osadení digestorov a ich prevedenie vzhľadom k odolnosti pri zmýšlaných technologických procesoch

- podľa druhu práce projektant f. MERCI, s. r. o. navrhne typy pracovných dosiek a ich osadenie

- vzorky pracovných povrchov predvedie projektant f. MERCI súčasne s ukážkou možného ohranenia

- projektant f. MERCI, s.r.o.definuje typ užívateľských kohútov a umiestnenie kohútov revíznych

- projektant f. MERCI, s.r.o. doplní projekt o voľne stojaci nábytok s ohľadom na transportné trasy chemikálií a laboratórnych pomôcok

- projektant f. MERCI, s.r.o. posúdi šírku uličiek vzhľadom k počtu pracovníkov pri vytvorených pracovných miestach

- projektant f. MERCI, s.r.o. projekt doplní o prvky bezpečnosti a hygieny práce, bezpečnostné sprchy ….

- projektant f. MERCI, s.r.o. vzhľadom na množstvo a kvalitu skladových chemikálií definuje špeciálne skrine a potrebu samostatných požiarnych úsekov

- projektant f. MERCI, s.r.o. určí po vzájomnej konzultácii skladbu podskriniek (zásuvkové, dvierkové alebo kombinované ...)

- rozhodnem sa, či majú byť podskrinky uzamykateľné, prípadne si z ponuky vyberiem kvalitu nábytkového kovania (rada TOP)

- navrhnem vybavenie nástennými skrinkami (projektant posúdi kvalitu stien, na ktorých majú byť skrinky umiestnené) a policovými regálmi

- nakoniec interiér doplním potrebným sedacím nábytkom

- projektant f. MERCI, s.r.o. navrhne s užívateľom prípadne s architektom možné farebné kombinácie z predložených vzorkovníkov

- projektant f. MERCI, s.r.o. skonzultuje prevedenie záverečných revíznych správ, tlakových a iných funkčných skúšok

- projektant f. MERCI, s.r.o. spracuje vyššie uvedené informácie do cenovej ponuky obsahujúcej detailný rozpad položiek a túto ponuku doplní o výkresovú dokumentáciu (pôdorys a tzv. pohľad v 3D)

- k takto vytvorenej cenovej ponuke je možné vytvárať variantné riešenia

 

 

Dovidenia vo Vašom laboratóriu ...

Váš MERCI Team