Prečo vyberať laboratórny nábytok podľa typových radov?

Súčasná doba kladie vysoké nároky na výrobcov laboratórneho nábytku ako po stránke kvalitatívnej, cenovej, alebo kapacitnej. Každý výrobca je v rámci európskeho trhu vystavený týmto tlakom a každý sa im snaží uspešne odolávať a pritom uspieť v konkurenčnom prostredí sofistikovaného laboratórneho trhu. Jednou z ciest, ktorú si spoločnosť MERCI, s. r. o. zvolila, je ponuka ucelených produktových radov, ktoré ponúkajú zákazníkom možnosť voľby s ohľadom na cenu, kvalitu, úžitkovú hodnotu a predovšetkým aj na jeho finančné možnosti.

 

 

Celá filozofia nábytkových radov laboratórneho nábytku a digestorov MERCI® vychádza primárne z dlhodobého firemného cieľa ponúknuť užívateľovi najvyššiu možnú kvalitu laboratórneho nábytku s prihliadnutím k jeho investičným možnostiam a technickým požiadavkám. Spoločnosť MERCI, s. r. o. odmieta ísť cestou použitia lacných materiálov a nákupu komponentov z Ázie na rozdiel od rady ďalších výrobcov,. Tieto by cenu síce znížili, ale na zásadný úkor kvality. Namiesto toho ide cestou typizácie a sériovosti výroby, ktoré ekonomizujú výrobný proces a ďalšie úspory riešia cestou inovatívneho technologického riešenia jednotlivých výrobkov. V laboratórnom nábytku MERCI® nekupuje zákazník len kus dreva a kovu, ale predovšetkým myšlienku a výsledok precíznej práce od vývoja, cez výrobu, až po predaj a servis. Vďaka 20 ročnej obchodnej, vývojovej a výrobnej skúsenosti sa podarilo prakticky uviesť na európsky trh tri základné produktové rady. Ich spoločným menovateľom je vysoká výrobná kvalita vrátane inštalovaných komponentov, CE certifikácia vrátane označenia „Česká kvalita“. Výsledkom sú tri typizované rady laboratórneho nábytku, digestorov a médiových stien pod obchodnými názvami MERCI® EKO, STANDARDTOP

 

 

Základnou a tradičnou radou je MERCI® STANDARD, táto rada je najobvyklejším riešením pre väčšinu koncových užívateľov a v súčasnosti je na našom trhu vybavených týmto typom laboratórneho nábytku MERCI® niekoľko sto laboratórií v rámci Českej republiky a desiatky v zahraničí. Táto rada je predovšetkým odpoveďou na  všetky individuálne požiadavky užívateľa a cenovo je kompromisom medzi radou TOP a radou EKO. Vďaka neobmedzenej škály atypických riešení umožňuje aplikáciu vo všetkých typoch laboratórnych prevádzok, kde je požadované profesionálne riešenie, 100% využitie pracovného priestoru a vysoká kvalita prevedenia. V tejto nábytkovej rade je možnosť využívať kompletný sortiment laboratórnych digestorov aj médiových stien MERCI®. Laboratórne skrinky sú u tejto rady konštrukčne riešené na nastaviteľných nožičkách s možnosťou prekrytia soklom, pracovné dosky môžu byť osadené celým sortimentom laboratórnych výleviek, bezpečnostných spŕch ako aj rôznymi typmi armatúr. Zákazník si môže vybrať zo širokej škály farebného prevedenia laminátu, ohraničenia a práškových nástrekov kovových komponentov. 

 

 

 

Pre radu MERCI® EKO je typické jej EKOnomické riešenie, kde tak ako aj u ostatných radov EKOlogicky certifikovaných materiálov, k návrhu riešenia laboratória nie je potrebná prítomnosť projektanta. Túto nábytkovú radu si zákazník môže navrhnúť a zostaviť sám a to sa samozrejme premieta aj do ceny produktu. Podstatou typu rady EKO je uzavretá rada skriniek s možnosťou výberu zo širokého sortimentu pracovných dosiek, ďalej kovové médiové steny s najpoužívanejším osadením a štandardný typ kovového digestora. Rada MERCI® EKO vychádza z najpredávanejších typov laboratórneho nábytku a vylučuje tvorbu atypických, nákladných riešení. 

 

 

 

Najvyššou modelovou radou je rada MERCI® TOP. Filozofia tejto rady je postavená na inovovaných materiáloch a špičkových doplnkoch, ktoré zvyšujú žvotnosť a celkovú úžitkovú hodnotu tohto nábytku. V rámci tejto rady je pri výrobe použitý špeciálny druh kovania s vysokou životnosťou a s rozšírenými možnosťami, napr. otváraním dvierok, zásuviek a pod. Rada TOP je určená pre použitie v prevádzkach s vysokými nárokmi na chemickú rezistenciu, a preto sú pri výrobe použité vysoko odolné doskové materiály, ktoré sú poslednými vývojovými novinkami európskych výrobcov týchto materiálov. Rada TOP má aj rozšírené možnosti inštalácie moderných a úsporných typov osvetlenia a možnosť najvyššieho zabezpečenia laboratórnej prevádzky pomocou centrálneho kľúča. Samozrejmosťou je elegantný a účelový dizajn. 

 

 

 

 

 

K výrobe všetkých nábytkových radov sa používa materiál a komponenty certifikovaných európskych výrobcov a pre všetky rady je typický ľahký a bezpečný prístup k mediám, ľahká servisovateľnosť a vysoký užívateľský komfort. Laboratórny nábytok a digestory MERCI® sú kompletne certifikované podľa noriem EU, vrátane nízkonapäťových spotrebičov a môžu používať, okrem spomenutého označenia „Česká kvalita“ aj označenie „Ekologicky šetrný výrobok“. Hlavnou výhodou pri výbere z týchto produktových radov je skutočnosť, že zákazník obdrží za maximálne výhodných podmienok zodpovedajúcich možnostiam zákazníka vždy najvyššiu kvalitu materiálu aj spracovania v dielni a maximálnu úžitkovú hodnotu.